Tel: 0212 562 79 39

Hizmetlerimiz

MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLER

- Kanun ve uygulama değişikliklerinin devamlı olarak bildirilmesi ve görüş verilmesi
- Muhasebe uygulamaları ve esasları konusunda hizmet içi eğitimlerin

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

- Vergi Uyuşmazlıkları
- Vergi uzlaşma görüşmelerine katılmak
- Vergi davalarına katılmak
- Vergi dava ve ihtilaf dilekçelerinin hazırlanması

DENETİM HİZMETLERİ

- Bütçe ve yönetim muhasebe uygulamaları
- Şirket verilerinin aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık dönemlerde raporlanması ve öneriler

REKABET KURULUM HİZMETLER

- Hisse devirleri
- Birleşme, devir, tasfiye
- Sermaye artırımı
- Şekil değiştirme
- Genel Kurul İşlemleri
- Ana Sözleşme

Güncel Haberler

Tüm haberler

Makaleler

 • ASKERLİK BORÇLANMASININ KAPSAMI

  5510 sayılı kanunun 41. Maddesinin ( b ) bendi kapsamında bulunan; muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er ve yedek subay okulunda öğrenci olarak geçen sürelerin borçlandırılması imkanı bulunmaktadır. Eski adı ile BAĞKUR yeni adı ile 4b kapsamında sigortalı olanların 41. Maddeye göre yapacakları borçlanma taleplerinde sadece 4b kapsamında tescil edilmiş olmaları şartı aranmaktadır.

 • DOĞUM BORÇLANMASININ KAPSAMI

  5510 sayılı kanunun 41. Maddesinin birinci fıkrasının ( a) bendi gereğince kadın sigortalıların ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladıkları tarihten sonra iki defaya mahsus olmak üzere doğum yaptıkları tarihten itibaren geçen en fazla 2 yıllık süreyi, bu süre zarfında kendi adlarına prim ödenmemesi ve çocuklarının yaşaması kaydı ile borçlandırma yöntemi ile ödeme imkanları bulunmaktadır.

 • MALULLÜK SİGORTASI

  Sigortalının veya işverenin talebi üzerine, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin Kurum Sağlık Kurulunca incelenmesi sonucu, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60'ını kaybettiği anılan kurulca tespit edilen sigortalı malul sayılır.

 • ( HAMİLE ) BAYANLARIN SAĞLIK HARCAMALARI

  Devletimizin denetim mekanizmasının yeterince çalışmaması veya çalıştırılmaması sebebi ile ^Özel Sağlık hizmetleri sunucuları ^ yürürlükte olan bazı kanun maddelerini sanki hiç haberleri yokmuş gibi işlemyapmalarına ve sosyal güvencesi olmayan insanların mağdur edilmesine sebep olmaktadır.

Tüm makaleler
İletişim
© 2014. « Eylül Müşavirlik » Tüm Hakları Saklıdır