SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır. SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK…

Detay bilgi
ASKERLİK BORÇLANMASININ KAPSAMI

ASKERLİK BORÇLANMASININ KAPSAMI

5510 sayılı kanunun 41. Maddesinin ( b ) bendi kapsamında bulunan; muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er ve yedek subay okulunda öğrenci olarak geçen sürelerin borçlandırılması imkanı bulunmaktadır. Eski adı ile BAĞKUR yeni adı ile 4b kapsamında sigortalı olanların 41. Maddeye…

Detay bilgi
DOĞUM BORÇLANMASININ KAPSAMI

DOĞUM BORÇLANMASININ KAPSAMI

5510 sayılı kanunun 41. Maddesinin birinci fıkrasının ( a) bendi gereğince kadın sigortalıların ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladıkları tarihten sonra iki defaya mahsus olmak üzere doğum yaptıkları tarihten itibaren geçen en fazla 2 yıllık süreyi, bu süre zarfında kendi…

Detay bilgi
(HAMİLE) BAYANLARIN SAĞLIK HARCAMALARI

(HAMİLE) BAYANLARIN SAĞLIK HARCAMALARI

Devletimizin denetim mekanizmasının yeterince çalışmaması veya çalıştırılmaması sebebi ile ^Özel Sağlık hizmetleri sunucuları ^ yürürlükte olan bazı kanun maddelerini sanki hiç haberleri yokmuş gibi işlemyapmalarına ve sosyal güvencesi olmayan insanların mağdur edilmesine sebep olmaktadır. 5510 SAYILI YASANIN 67.MADDESİNE İSTİNADEN (…

Detay bilgi
KIYMETLİ TAŞLARDA KDV UYGULAMASI

KIYMETLİ TAŞLARDA KDV UYGULAMASI

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 6552 sayılı Kanunla değişik (17/4-g) maddesi ile kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye'de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali,…

Detay bilgi
MALULLÜK SİGORTASI

MALULLÜK SİGORTASI

Sigortalının veya işverenin talebi üzerine, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin Kurum Sağlık Kurulunca incelenmesi sonucu, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün…

Detay bilgi