Hamilelik

(HAMİLE) BAYANLARIN SAĞLIK HARCAMALARI

Devletimizin denetim mekanizmasının yeterince çalışmaması veya çalıştırılmaması sebebi ile ^Özel Sağlık hizmetleri sunucuları ^ yürürlükte olan bazı kanun maddelerini sanki hiç haberleri yokmuş gibi işlemyapmalarına ve sosyal güvencesi olmayan insanların mağdur edilmesine sebep olmaktadır.

5510 SAYILI YASANIN 67.MADDESİNE İSTİNADEN ( HAMİLE ) BAYANLARIN SAĞLIK HARCAMALARI

Merhabalar;

Devletimizin denetim mekanizmasının yeterince çalışmaması veya çalıştırılmaması sebebi ile ^Özel Sağlık hizmetleri sunucuları ^  yürürlükte olan bazı kanun maddelerini sanki hiç haberleri yokmuş gibi işlemyapmalarına ve sosyal güvencesi olmayan insanların mağdur edilmesine sebep olmaktadır.

Sosyal güvenlik reformu 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girdiğinde, Sayın Başbakan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın reformla ilgili açıklamalarında en ilgi çekici başlıklardan birisi de; ‘sosyal güvencesi olmayan hamile bayanların hamileliği boyunca hamilelikle ilgili tüm tetkik ve tedavi ile doğum masraflarının SGK’ca karşılanacağı’ konusu olmuştu. Bakanlıktaki görev değişiminden sonra da yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer Dinçer de aynı konuda benzer açıklamalarda bulunmuştu.

Fakat yapılmış olan araştırmalar sonucunda Yasa ile Uygulamanın çok farklı olduğu tespit edilmiştir. Peki 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan yasa maddesi ne diyor;

5510 sayılı yasanın 67. maddesinin 1. fıkrasında konu oldukça açık düzenlenmiş, SGK tarafından sağlık harcamaları karşılanacak kişilerden; son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödemiş olma şartı aranmayacak olanlar teker teker sayılmıştır.

Söz konusu fıkrada özetle “18 yaşını doldurmamış olan kişiler, tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler, acil haller, iş kazası ile meslek hastalığı halleri, bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar, kişilerin hastalanmalarına bakılmaksızın kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile insan sağlığına zararlı madde bağımlılığını önlemeye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, analık sebebiyle ayakta veya yatarak; hekim tarafından yapılacak muayene, hekimin göreceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik muayeneler, doğum, laboratuar tetkik ve tahlilleri ile diğer tanı yöntemleri, konulan teşhise dayalı olarak yapılacak tıbbi müdahale ve tedaviler, hasta takibi, rahim tahliyesi, tıbbi sterilizasyon ve acil sağlık hizmetleri, ilgili kanunları gereğince sağlık meslek mensubu sayılanların hekimlerin kararı üzerine yapacakları tıbbi bakım ve tedaviler, afet ve savaş ile grev ve lokavt hali” hükmü yer almaktadır.

Bu madde hükmüne istinaden SGK, 18 yaşını doldurmamış olan kişilerin sağlık harcamalarını kayıtsız şartsız karşılamaktayken aynı fıkrada yer almasına rağmen sosyal güvencesiz bayanların hamilelikle ilgili masraflarını karşılamamaktadır.

SONUÇ:

Hamile olan bayanların hiçbir sosyal güvencesi olmasa veya Bağ-Kur’lu olup prim borcu bulunsa bile, SGK ile sözleşme yapmış hangi sağlık kuruluşuna başvururlarsa vursunlar, bu sağlık kuruluşları hamile bayanın hamilelikten kaynaklanan sağlık ihtiyaçlarını gidermek zorundadırlar. Sağlık ihtiyaçları içinde; muayene, yataklı tedavi, tetkik, tahlil ve ilâç ihtiyaçları örnek olarak gösterilebilir. Hamile bayanın başvurduğu sağlık kuruluşu ise, Sağlık Uygulama Tebliği’nin ekinde yer alan EK: 4 belgesini düzenleyerek SGK’ya fatura etmeleri gerekmektedir. Hamile bayanların sağlık giderlerinden dolayı 5510 sayılı yasaya göre hastadan ilave fark ücreti talep edilemez. Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri yasada olmasına rağmen Sağlık Uygulama Tebliği içerisine fark ücret alınamayacağına dair hükümler koymadıkları için, günümüz itibariyle hastalardan fark ücreti alınmaktadır Özel Sağlık Sunucuları tarafından HAKSIZ olarak vatandaşlardan tahsil edilen  tutarlar öncelikle 5 Katı kadar Geri iadesi ve her vatandaş için 6.000 TL idari para cezası ile cezalandırılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir