1446190001420

DOĞUM BORÇLANMASININ KAPSAMI

5510 sayılı kanunun 41. Maddesinin birinci fıkrasının ( a) bendi gereğince kadın sigortalıların ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladıkları tarihten sonra iki defaya mahsus olmak üzere doğum yaptıkları tarihten itibaren geçen en fazla 2 yıllık süreyi, bu süre zarfında kendi adlarına prim ödenmemesi ve çocuklarının yaşaması kaydı ile borçlandırma yöntemi ile ödeme imkanları bulunmaktadır.

5510 SAYILI KANUNA GÖRE DOĞUM BORÇLANMASININ KAPSAMI

Merhaba

5510 sayılı kanunun 41. Maddesinin  birinci fıkrasının ( a) bendi gereğince kadın sigortalıların ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladıkları tarihten sonra iki defaya mahsus olmak üzere doğum yaptıkları tarihten itibaren geçen en fazla 2 yıllık süreyi, bu süre zarfında kendi adlarına prim ödenmemesi ve çocuklarının yaşaması kaydı ile borçlandırma yöntemi ile ödeme imkanları bulunmaktadır. Eski adı ile SSK yeni adı ile 4A bendi kapsamında sigortalı kadının doğum nedeni ile çalışmadığı 2 yıllık süreyi borçlanabilmesi için;

a)Sigortalı kadının doğumdan önce sigortalı olarak çalışmaya başlaması

b)Doğumdan sonra herhangi bir şekilde adına prim ödenmemiş olması

c)Borçlanılacak sürelerde çocuklarının yaşaması gerekmektedir.

Sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonra ilk doğumunu yapan;  iki yıllık süre dolmadan ve tekrar sigortalı olarak çalışmaya başlamadan ikinci doğumunu yapan sigortalı; İlk doğum ile ikinci doğum arasında geçen süreler ile ikinci doğumdan sonra gerekli şartları yerine getirmesi koşulu ile ikinci doğum için iki yıllık sürenin toplamı kadar geçen süreyi borçlanabilecektir.

Doğum nedeni ile çalışmasına ara verdiği sırada 4A bendine göre sigortalı bulunan kadın sigortalının doğumdan sonraki  toplam 2 yıllık süreyi tamamladıktan / tamamlamadıktan sonra eski adı ile BAĞKUR ( 4B ) vey 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren ilk defa Devlet Memuru 4C kapsamında çalışmaya başlaması kadın sigortalılarda borçlanma talebinde bir engel durum oluşturmayacaktır. Kadın sigortalının doğumdan önceki süre zarfından ( SSK ) 4A kapsamında  tescil edilmiş olması ve kısa vadeli sigorta primi ödenmiş olması yeterli bulunmaktadır. Doğum borçlanması talebinde bulunacak olan kadın sigortalının müracaat için işverenlerinden herhangi bir belge talep etmesine gerek kalmaksızın tamamen kurum kayıtları göz önüne alınarak müracaatlar değerlendirilecektir.

2925 sayılı kanun kapsamında Tarım işlerinde sigortalılıkları devam eden kadın sigortalılar taleplerini ilgili kanunun 41. Maddesinin 1 fıkrasının ( b ) bendi ( eski adı ile BAĞKUR ) kapsamında borçlanma talebinde bulunabileceklerdir.

5510 saylı kanunun 41.maddesinin 1. Fıkrası uyarınca;  borçlanılacak süreler..sigortalının kendisi veya hak sahipleri tarafından yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde ilgili kanunun 82. Maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, sigortalı tarafından belirlenecek günlük kazancın %32’si üzerinden hesaplanacak primlerin borcun tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılmış olan süreler sigortalılıklarından sayılacaktır. Buna göre doğum borçlanmasında boçlanılan süre karşılığında ödenecek borç tutarı; prime esas kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak şartı ile belirlenecek olan tutarın %32’si üzerinden yapılacaktır.

( 01 TEMMUZ / 31 ARALIK 2012 yılı için alt sınır : 940,50 TL üst sınır : 6.113,40 TL’dir. )

 

Buna göre TEMMUZ 2012 döneminde doğum borçlanması talebinde bulunacak kadın sigortalıların ödemesi gereken prim tutarları ;

a)ALT SINIR: 2012 yılının ikinci yarısı için ( 01 TEMMUZ / 31 ARALIK 2012 dönemi )

Beyan edilen asgari kazanç üzerinden;

940,50 TL * %32 = 300,96 TL ( AYLIK )

300,96 TL * 24 AY = 7.223,04 TL ( İKİ YILLIK SÜRE )

 

b) ÜST SINIR: 2012 yılının ikinci yarısı için ( 01 TEMMUZ / 31 ARALIK 2012 dönemi )

Beyan edilen azami kazanç üzerinden;

6.113,40 TL * %32    =    1.956,30 TL ( AYLIK )

1.956,30 TL * 24 AY  =  46.951,20 TL ( İKİ YILLIK SÜRE ) şeklinde olacaktır.

Yukarıda ki hesaplamalara göre talepte bulunan kadın sigortalı veya hak sahiplerinin ilgili borcun kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde ödemeleri gerekmektedir. İlgili süre içerisinde ödemenin yapılmaması durumunda borçlanma talebinde tekrar bulunmaları gerekmektedir.

Doğum Borçlanması Uygulaması ve Kadınlara Pozitif Ayrımcılık İlkesi Arasındaki Uçurum

Bilindiği üzere ülkemizde 2010 yılında mevcut yönetim tarafından insanları önüne sadece EVET / HAYIR seçeneklerinden ibaret fakat kimsenin neyi oyladığını dahi bilmediği bir REFERANDUM süreci yaşanmıştır. O bilmediğimiz fakat bazı çevrelerce NİKAH MASALARINDA bile bu kadar iştah ile EVET demedikleri, bazılarınca da MEZARDAKİLERİN dahi oy kullanmasına gerektiğini söyledikleri o REFERANDUM içerisinde sözde Kadınlarımız için POZİTİF ayrımcılık yapılacağı hakkında bir madde bulunmaktadır. Bu kanun gerçekten uygulanıyor mu?  Yukarıda bahsetmiş olduğumuz konu ile ilgili ilişkisine bir bakalım.

Diğer borçlanmalarda sigortalılık süresine ilave ve borçlanılacak sürenin ilk tescil tarihinden önce olması halinde sigortalılık tarihinin geriye çekilmesi söz konusu iken, doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalılarımızın SADECE BORÇLANDIRILAN SÜRENİN GÜN KARŞILIĞIsigortalı kadının prim ödeme gün sayısına ilave edilecektir.  Kadın sigortalılarımızın doğum yapmadan önce sigortalı olması gibi bir şartın olması sebebi ile bu borçlanmadan faydalanan kadın sigortalılarımızın SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN GERİYE ÇEKİLMESİ ve SİGORTALILIK SÜRESİNE İLAVE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir