Şirket Kurma

ŞİRKET ORTAKLARININ 4/B İŞE GİRİŞ VE 4/B İŞTEN ÇIKIŞ BİLDİRİMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

5510 sayılı Kanunun geçici 57 nci maddesinin birinci fıkrası gereği, şirket tüzel kişilikleri tarafından ortaklar ve/veya yönetim kurulu üyesi ortaklar için verilmesi gereken kağıt formatlı işe giriş ve işten çıkış bildirgelerinin 11/12/2014 tarihine kadar verilmesi halinde ilgili bildirgeler kanuni süresinde verilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır<!–more–>

Bu yükümlülükler için daha önce uygulanan ve ödemesi yapılmayan idari para cezaları, kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın terkin edilecektir. İdari para cezaları tahsil edilmiş ise iade veya mahsup edilmeyecektir.

Limitet şirket ortağının/anonim şirketin yönetim kuruluna seçilen ortağının, emekli olması veya bir başka işyerinde 4/a kapsamında sigortalı olması ya da aynı zamanda bir başka şirkete de ortak/ yönetim kurulu üyesi olması, bildirge verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacaktır.

Buna göre, sigortalılıklarının başlangıcına ve sonlandırılmasına ilişkin;

Kimler bu bildirimde bulunacak ?
1-Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları ile ilgili şirket yetkilileri,
2-Limited şirket ortakları ile ilgili şirket yetkilileri,
3-Şirket tüzel kişilikleri tarafından ortaklar ve/veya yönetim kurulu üyesi ortaklar

Başvuru nereye yapılacak ?
* Bildirimler şirket merkezini içine alan SGK merkez müdürlüğüne yapılacaktır.
Başvuru evrakları nelerdir ?
<ul>
<li>4/b işe giriş formu (SGK Ek 4)</li>
<li>4/b işten çıkış formu (SGK Ek 5)</li>
<li>Vergi Levhası Fotokopisi</li>
<li>Kararın bulunduğu Ticaret Sicil Gazetesi</li>
</ul>
&nbsp;

Başvuru Şekilleri nelerdir ?
<ul>
<li>Kağıt formatında bildirge verme yoluyla</li>
<li>Taahhütlü posta yoluyla</li>
</ul>
gönderilebilmektedir.

&nbsp;

Sigortalılığın başlangıcı ve sonlandırılmasına ilişkin bildirim yükümlülüğünü, 5510 sayılı Kanunun geçici 57 nci madde uyarınca 11/12/2014 (dahil) tarihine kadar yerine getirmeleri halinde bildirim yükümlülükleri kanuni süresinde yerine getirilmiş sayılarak sonucunda idari para cezası uygulanmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir