HİZMETLERİMİZ

– Kanun ve uygulama değişikliklerinin devamlı olarak bildirilmesi ve görüş verilmesi
– Muhasebe uygulamaları ve esasları konusunda hizmet içi eğitimlerin verilmesi
– Maliyet, yönetim ve enflasyon muhasebesi dahil, muhasebe sistemlerin kurulması, uygulanması
– Dönemsel olarak mali tablolarının oluşturularak raporlanması
– Teşvik uygulamaları ile ilgili danışmanlıklar
– Aylık ve yıllık beyannamelerin hazırlanması
– Mevzuat gereğince yaptırılacak tüm tasdik işlemleri
– SSK-Bağ-kur işlerinin takibi

– Vergi Uyuşmazlıkları
– Vergi uzlaşma görüşmelerine katılmak
– Vergi davalarına katılmak
– Vergi dava ve ihtilaf dilekçelerinin hazırlanması
– Vergi planlaması

– Bütçe ve yönetim muhasebe uygulamaları
– Şirket verilerinin aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık dönemlerde raporlanması ve öneriler geliştirilmesi

– Hisse devirleri
– Birleşme, devir, tasfiye
– Sermaye artırımı
– Şekil değiştirme
– Genel Kurul İşlemleri
– Ana Sözleşme değişiklikleri