Askerlik

ASKERLİK BORÇLANMASININ KAPSAMI

5510 sayılı kanunun 41. Maddesinin ( b ) bendi kapsamında bulunan; muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er ve yedek subay okulunda öğrenci olarak geçen sürelerin borçlandırılması imkanı bulunmaktadır. Eski adı ile BAĞKUR yeni adı ile 4b kapsamında sigortalı olanların 41. Maddeye göre yapacakları borçlanma taleplerinde sadece 4b kapsamında tescil edilmiş olmaları şartı aranmaktadır.

5510 SAYILI KANUNA GÖRE ASKERLİK BORÇLANMASININ KAPSAMI

Merhaba,

5510 sayılı kanunun 41. Maddesinin ( b ) bendi kapsamında bulunan; muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er ve yedek subay okulunda öğrenci olarak geçen sürelerin borçlandırılması imkanı bulunmaktadır. Eski adı ile BAĞKUR yeni adı ile 4b kapsamında sigortalı olanların 41. Maddeye göre yapacakları borçlanma taleplerinde sadece 4b kapsamında tescil edilmiş olmaları şartı aranmaktadır.

5510 sayılı kanunun 4. Maddesinin ( b ) bendi kapsamında sigortalı bulunanların askerlik hizmetleri yapmaları halinde bile sigortalılıkları devam ettiği sürece, bu süreler için 41. Maddeye istinaden borçlanma talep edememektedir. Ancak zorunlu hizmetleri kapsamı dışındakiler borçlanma talebinde bulunabileceklerdir. Yedek Subay okulunda ( 1950 yılından sonra ) okuyanlar 1950 yılından önce geçen süreler hizmet sürelerine dahil edilmesi sebebi ile bu süreler için ayrıca borçlanma talebinde bulunamayacaklardır. Yapılacak askerlik borçlanmalarında, hava değişimlerinin üç ayının askerlik süresi olarak dikkate alınması gerektiğinden, hava değişimi sürelerinin üç ayı aşan kısmı ile hastalık veya cezai bir sebeple uzayan süreler borçlandırılmayacaktır. Ayrıca askerlik hizmetini er-öğretmen olarak yapanların sadece kıtada maaşsız olarak geçen süreleri borçlandırılacaktır

Türk vatandaşlığına geçenlerden vatandaşlığa geçtiği tarih itibari ile 22 yaşını dolduranlar, geldikleri ülkelerde askerlik hizmetini yerine getirdiğini belge ile ispat etmeleri halinde Türkiye’de bulunan emsallerinin yaptığı askerlik süresinden fazla olmaması şartı ile borçlandırma talebinde bulunabileceklerdir.

Askerlik borçlanma talebinde bulunulması durumunda;

a)      Askerliğini ER olarak yapanların borçlanma talebini gösteren dilekçe

b)      Askerlik yaptığı süreyi gösteren belge

c)       5510 sayılı kanunun 4C ( EMEKLİ SANDIĞI ) kapsamında sigortalı olanlar için onaylı hizmet belgesi

d)      Askerlik hizmetini YEDEK SUBAY olarak yerine getirenler YEDEK SUBAY terhis belgesini kuruma dilekçe ekinde sunmaları gerekmektedir.

5510 saylı kanunun 41.maddesinin 1. Fıkrası uyarınca;  borçlanılacak süreler..sigortalının kendisi veya hak sahipleri tarafından yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde ilgili kanunun 82. Maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, sigortalı tarafından belirlenecek günlük kazancın %32’si üzerinden hesaplanacak primlerin borcun tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılmış olan süreler sigortalılıklarından sayılacaktır. Buna göre doğum borçlanmasında boçlanılan süre karşılığında ödenecek borç tutarı; prime esas kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak şartı ile belirlenecek olan tutarın %32’si üzerinden yapılacaktır.

 

( 01 TEMMUZ / 31 ARALIK 2012 yılı için alt sınır : 940,50 TL üst sınır : 6.113,40 TL’dir. )

Buna göre TEMMUZ / 31 ARALIK 2012 döneminde 4A ( SSK ) ve 4B ( BAĞKUR ) kapsamında olan kişilerin Askerlik  borçlanması talebinde bulunmalarında ödemesi gereken prim tutarları ;

 

 

a)ALT SINIR: 2012 yılının ikinci yarısı için ( 01 TEMMUZ / 31 ARALIK 2012 dönemi )

Beyan edilen asgari kazanç üzerinden;

940,50 TL * %32    =    300,96 TL ( AYLIK )

300,96 TL * 18 AY = 5.417,28 TL ( 18 AYLIK SÜRE )

 

b) ÜST SINIR: 2012 yılının ikinci yarısı için ( 01 TEMMUZ / 31 ARALIK 2012 dönemi )

Beyan edilen azami kazanç üzerinden;

6.113,40 TL * %32    =    1.956,30 TL ( AYLIK )

1.956,30 TL * 15 AY  =  29.344,50 TL ( 18 AYLIK SÜRE ) şeklinde olacaktır.

Yukarıda ki hesaplamalara göre talepte bulunan sigortalı veya hak sahiplerinin ilgili borcun kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde ödemeleri gerekmektedir. İlgili süre içerisinde ödemenin yapılmaması durumunda borçlanma talebinde tekrar bulunmaları gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir